Pravila o kolačićima (Cookies) – Proširena izjava

Šta su kolačići (cookies)?

Kolačići (cookies) su mali tekstualni kodovi koji posećeni vebsajtovi šalju uređajima gde se čuvaju i prikazuju kada korisnik ponovo poseti taj vebsajt

Kolačići (cookies) mogu različito funkcionisati i imaju različite osobine. Kolačići (cookies) mogu biti korišćeni od Data Controllera ili trećeg lica.

Ovde možete naći sve informacije vezane za kolačiće (cookies) koje ovaj sajt koristi, zajedno sa uputstvima koja će Vam pomoći da kontrolišete vaše preferencije u vezi kolačića (cookies).

Za više informacija molimo posetite www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoise.eu.

Kolačići (cookies) koji zahtevaju saglasnost korisnika

Svi kolačići (cookies) različiti od tehničkih i gore pomenutih su instalirani/aktivirani samo nakon što korisnik from technical cookies above mentioned are installed / activate only after user nakon prethodno izrečene saglasnosti prvi put uđu na sajt. Saglasnost može biti izražena generalnim ponašanjem, interakcijom cookies banera u skladu sa različitim mogućnostima prikazanim u baneru (npr. kliknite OK dugme ili X na baneru; nastavljanjem korišćenja ovog vebsajta, daljnjim skrolovanjem itd.); u suprotnom, saglasnost može da bude priložena na ne-izborni način po prethodno navedenim metodima. Vaša saglasnost će pratiti u slučaju različitih i sličnih poseta sajtova. Korisnik u svakom slučaju ima pravo da povuče, delimično ili u potpunosti iznetu saglasnost.

Google Analytics (Google)

Google Analytics je veb servis analize obezbeđen od strane Google Inc. (Google). Google koristi podatke skupljene da prati i prouči korišćenje ove aplikacije, kako bi pripremio izveštaje o svojim aktivnostima i podelio ih sa drugim Google servisima. Google može koristiti sakupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje reklame lične reklamne mreže. Sakupljaju se lični podaci i podaci korišćenih kolačića (cookies)

Mesto procesuiranja: SAD.

Kontrola preferencije kolačića

Zapamtite da možete kontrolisati preferencije kolačića (cookies) putem podešavanja Vašeg internet pretraživača.

U slučaju da ne znate tip / verziju Vašeg pretraživača, molimo kliknite dugme pomoć, na gornjem desnom uglu ovog prozora.Tu ćete naći sve neophodne informacije.

U slučaju da znate tip/verziju Vašeg pretraživača, molimo izaberite odgovarajući link da pristupite kolačićima (cookies) koji upravljaju stranicom.

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/ansver/61416?hl=it

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

Za više informacija molimo posetite www.youronlinechoices.eu.