Turističke organizacije

Logo Turističke organizacije grada Sombora, Bački Monoštor
Logo Turističke organizacije grada Sombora

Sombor - Turistička organizacija grada Sombora

Turistička organizacija grada Sombora je javna služba za unapređenje i razvoj turizma. Osnivač Turističke organizacije je Skupština grada Sombor.

Adresa:

Trg Cara Lazara 1
25000 Sombor
PAK 420105
Srbija

Telefon:

+381 (0) 21 452 910
+381 (0) 21 420 758

Email:

info@visitsombor.org

WWW:

www.visitsombor.org

Turističke agencije prisutne u gradu i opštini Sombor

Logo Turističke organizacije Vojvodine, Bački Monoštor
Logo Turističke organizacije Vojvodine

Vojvodina - Turističku organizaciju Vojvodine

Turističku organizaciju Vojvodine osnovala je Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine 2003. godine radi promocije i unapređenja turizma u Vojvodini.

Misija: promocija i unapređenje turističke ponude i turističkih potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine.

Adresa:

Bulevar Mihajla Pupina 6/IV
21000 Novi Sad
PAK 400144
Srbija

Telefon:

+381 (0) 21 452 910
+381 (0) 21 472 05 08

Email:

office@vojvodinaonline.com

WWW:

www.vojvodinaonline.com

Turističke agencije prisutne u Vojvodini

Logo Turističke organizacije Srbije, Bački Monoštor
Logo Turističke organizacije Srbije

Srbija - Turistička organizacija Srbije

Zakonom o turizmu iz 1994. godine osnovana je Turistička organizacija Srbije (TOS), kao zvanični institucionalni nosilac promocije turizma Republike Srbije na domaćem i inostranom tržištu i obavljanje drugih poslova od značaja za razvoj informativno-propagandne delatnosti u turizmu Republike.

Delatnost TOS-a je usmerena ka poziciranju turističkog proizvoda Srbije na domaćem i inostranim tržištima i turističkoj valorizaciji komparativnih prednosti Srbije, kao što su njen geostrateški položaj, istorijski, kulturni i prirodni identitet.

Pored delovanja na međunarodnom planu, TOS u saradnji sa turističkim organizacijama gradova i opština i ostalim turističkim subjektima radi na unapređenju turističke ponude Srbije i stvaranju pozitivnog stava stanovništva prema turizmu Srbije i njihovom okretanju domaćim turističkim centrima, čime se stvaraju osnove za usmeravanje i podsticanje razvoja turizma kao dela društveno-ekonomskog razvoja Republike.

Adresa:

Čika Ljubina 8
11000 Beograd
PAK 104308
Srbija

Telefon:

+381 (0) 11 6557 100
+381 (0) 11 2626 767

Email:

office@serbia.travel

WWW:

www.srbija.travel

Receptivne turističke agencije u Srbiji

Prijavite se na naše vesti