Bački MonoštorMesna zajednica

Sekretar mesne zajednice

Zdenka Mitić

Ivana Gorana Kovačića 26
25272 Bački Monoštor
PAK 426602

+381 25 807 504
+381 25 807 330
mzbmonostor@mts.rs

TurizamUG Podunav

UG Podunav

Dejan Mitić

Ivana Gorana Kovačića 34
25272 Bački Monoštor
PAK 426602

+381 0 63 89 38 128
ngopodunav@gmail.com

Turistički info-centar Bački Monoštor

Rezervacije i informacije

Lokalna samouprava

Turistička organizacija grada Sombora

Trg cara Lazara 1
25000 Sombor
PAK 420105

+381 0 25 434 330
info@visitsombor.org

SomborGradska uprava

Gradska uprava

Lokalna samouprava

Trg cara Uroša 1
25000 Sombor
PAK 420723

+381 0 25 468 111

Gradska uprava

Odeljenje za privredu, turizam i lokalni ekonomski razvoj

Trg cara Uroša 1
25000 Sombor
PAK 420723

+381 0 25 468 123
ikamerer@sombor.rs

Gradska uprava

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Trg cara Uroša 1
25000 Sombor
PAK 420723

+381 0 25 468 114
vkatanic@sombor.rs

Gradska uprava

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

Trg cara Uroša 1
25000 Sombor
PAK 420723

+381 0 25 468 167
mpetrovic@sombor.rs

Gradska uprava

Odeljenje inspekcije i komunalne policije

Trg cara Uroša 1
25000 Sombor
PAK 420723

+381 0 25 468 241
mkrstic@sombor.rs

Gradska uprava

Odeljenje komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove

Trg cara Uroša 1
25000 Sombor
PAK 420723

+381 0 25 468 245
ilatas@sombor.rs

Gradska uprava

Odeljenje lokalne poreske administracije

Trg cara Uroša 1
25000 Sombor
PAK 420723

+381 0 25 468 149
bjovicevic@sombor.rs