Vodič za venčanje

Vodič za venčanje u gradu Somboru

, Bački Monoštor

Zakazivanje

Zakazivanje venčanja obavlja se u službenim prostorijama Gradske uprave grada Sombora, Ul.Kralja Petra I br.7, kancelarija broj 3, kao i u službenim prostorijama svih 15 naseljenih mesta.

Prilikom zakazivanja venčanja, potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

Državljani Republike Srbije

 • Važeće lične karte za državljane Republike Srbije
 • Uverenje o državljanstvu - matičar pribavlja po službenoj dužnosti ukoliko se zapisnik sastavlja najmanje tri nedelje pre datuma venčanja
 • Izvode iz knjige rođenih - matičar pribavlja po službenoj dužnosti ukoliko se zapisnik sastavlja najmanje tri nedelje pre datuma venčanja
 • Maloletne osobe, odnosno lica koja su navršila 16 godina, pored navedenih dokumenata, dostavljaju i rešenje suda kojim se dozvoljava sklapanje braka.

Strani državljani

 • Važeća putna isprava za strane državljane
 • Propisno legalizovan dokument izvod iz knjige rođenih na obrascima u skladu sa međunarodnim sporazumima – obavezna konsultacija sa matičarima
 • Propisno legalizovan dokument uverenje o slobodnom bračnom stanju na obrascima u skladu sa međunarodnim sporazumima – obavezna konsultacija sa matičarima
 • Prilikom sastavljanja zapisnika, kao i tokom čina venčanja, obavezno je prisustvo ovlašćenog tumača za strani jezik za upružnika koji ne poznaje jezik na kome se sačinjava zapisnik i zaključuje brak
 • Maloletne osobe, odnosno lica koja su navršila 16 godina, pored navedenih dokumenata, dostavljaju i rešenje suda kojim se dozvoljava sklapanje braka.

Predata dokumenta moraju biti originalna i trajno se zadržavaju uz zapisnik o prijavi zaključenja braka.

Budući supružnici podnose matičaru usmeni ili pismeni zahtev za sklapanje braka. O usmenom zahtevu budućih supružnika matičar sačinjava zapisnik. Obavezno je lično prisustvo budućih supružnika. Matičar utvrđuje, na osnovu izjava budućih supružnika, priloženih isprava i na drugi način, da li su ispunjeni uslovi za zaključenje punovažnog braka predviđeni Porodičnim zakonom i Pravilnikom o radu matičara u postupku zaključenja braka na teritoriji grada Sombora. Matičar određuje dan sklapanja braka u sporazumu sa budućim supružnicima kada utvrdi da su ispunjeni svi uslovi za sklapanje punovažnog braka.

Izostanak

Ako se podnosioci zahteva ne pojave u dogovoreno vreme, a izostanak ne opravdaju, matičar će konstatovati da su odustali od sklapanja braka.

Zaključenja braka u službenim prostorijama

Brak se sklapa javno, na svečan način, u prostoriji posebno predviđenoj za tu namenu.

Venčanje se obavlja svakim radnim danom u službenim prostorijama u toku redovnog radnog vremena, a neradnim danima u periodu od 10,00 do 20,00 časova.

Službene prostorije određene za zaključenje braka u Somboru je svečana sala u Somboru u ulici Kralja Petra I br.7, kao i u svečanim salama u naseljenim mestima.

Zaključenja braka van službenih prostorija

Budući supružnici mogu podneti pismeni zahtev nadležnom matičaru radi zaključenja braka van službenih prostorija, odnosno u za tu priliku svečano uređenim salama. Ukoliko podnosilac zahteva može da obezbedi uslove u pogledu svečanog izgleda prostorije u kojoj će brak biti zaključen i ukoliko su ispunjeni uslovi, Odeljenje za opštu upravu Gradske uprave grada Sombora doneće rešenje da se odobrava zaključenje braka van službenih prostorija.

Naknada za sklapanje braka van službenih prostorija naplaćuje se u iznosu od 12.660,00 dinara na račun budžeta grada Sombora: 840-742341843-24, poziv na broj 97 81-232

Zaključenje braka se može obaviti i u stanu, domu za stare i nezbrinute, zdravstvenoj ustanovi, kazneno-popravnoj ustanovi i na nekom drugom mestu gde lica borave, ako su oboje ili jedno teško bolesni, stari, nemoćni na izdržavanju kazne ili iz drugih opravdanih razloga. Budući supružnici podnose pismeni zahtev i pismeno dokumentovati razloge zbog kojih traže zaključenje braka van službenih prostorija. Odeljenje za opštu upravu Gradske uprave grada Sombora ukoliko su ispunjeni uslovi doneće rešenje da se odobrava zaključenje braka van službenih prostorija – bez naknade.

Na venčanju je obavezno prisustva i dva svedoka sa važećim ličnim kartama ukoliko su državljani Republike Srbije ili putnim ispravama za strane državljane.

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 025/468-302 ili putem e-meil adrese: jdjordjevic@sombor.rs

  Prijavite se na naše vesti