Hajde se pokaži na plaži

U petak, 01. septembra, realizovana je poslednja aktivnost projekta Hajde se pokaži na plaži u Bačkom Monoštoru.

Hajde se pokaži na plaži, Bački Monoštor
Hajde se pokaži na plaži

Isti je započet u julu mesecu, a podrazumevao je uređenje mesnog kupališta – nasipanje peska i šljunka, uređenje mola za kupanje, kao i završnu aktivnost – žurku za mlade povodom početka nove školske godine. Projekat je realizovalo udruženje građana Podunav Bački Monoštor, uz podršku i pomoć Mesne zajednice, VIP group DOO iz Sombora i Radio televizije Vojvodine, a finansiran iz budžeta Grada Sombora - LAP za mlade.

, Bački Monoštor
Dejan Mitić, Bački Monoštor

Dejan Mitić

Urednik veb sajta

O meni
Prijavite se na naše vesti