Gornje Podunavlje

Gornje Podunavlje nalazi se u gornjem toku Dunava kroz Vojvodinu, na krajnjem severozapadu Bačke. Ovo prostrano ritsko-močvarno područje obuhvata aluvijalnu ravan leve obale Dunava u dužini od 64 km, od državne granice sa Mađarskom do Bogojeva.

 

Područje karakteriše ravan i blago ustalasan reljef sa meandrima, rukavcima, starim rečnim tokovima i kompleksima ritskih šuma ispresecanih barama, močvarama i sl.

 

Gornje Podunavlje je značajan centar biološke raznovrsnosti. Biljni svet se razvija pod uticajem podzemnih i poplavnih voda. Njegovu vegetaciju gradi 57 zeljastih, šumskih i žbunastih biljnih zajednica, kao ipreko 1000 biljnih vrsta, među kojima se nalaze i ugrožene vrste u Srbiji: rebratica, borak i zmijski ljutić. Na ovim prostorima razvijene su zajednice od vodenih, močvarnih, livadskih, ritskih, plavnih šuma do suvih šuma hrasta lužnjaka, jasena i topola u čijim visokim krošnjama svijaju gnezda orao belorepan i druge ptice grabljivice.

 

Na vodenoj površini u proleće lelujaju beli cvetovi vodenog grpka, procvetaju lopoči i lokvanji, a leti se najveći deo vodenih površina prekrije žutim prekrivačem plavuna. Na višim terenima prostiru se trska, oblić i šaš, gusto i visoko rastinje, koje pruža odličan zaklon pticama i drugim životinjama. Te površine mestimično presecaju grede sa gustim, neprohodnim žbunjem, starim vrbama u čijim dupljama su skloništa kunama, divljim mačkama, sovama i dr. Ovde živi 60 vrsta leptira, 55 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca, 230 vrsta ptica, 51 vrsta sisara. Područje šireg područja uz Dunav značajno je prirodno mrestilište riba, kao što su šaran, štuka, jaz, linjak, deverika, som, smuđ i dr. Zbog retkosti i ugroženosti 16 vrsta riba nalazi se na Crvenoj listi zaštite, a 6 vrsta su prirodne retkosti: gavčica, banatska krkuša, cikov, balavac, veliki i mali vretenar.

 

Nakon nestanka ogromnih močvarnih prostranstava u Panonskoj niziji, Gornje Podunavlje jedno je od poslednjih mesta gnežđenja i okupljanja velikog broja ptica: orla belorepana, crne rode, divlje patke, divlje guske, velikog vranca, nekoliko vrsta čaplji, galebova, vodomara i dr. Impresivno deluju kolonije čaplji kod Bezdana, kada se u vreme gnežđenja okupi nekoliko stotina do nekoliko hiljada ptica. Takođe, ovo područje nalazi se na migratornom pravcu mnogih vrsta ptica. Ovde je i najveće stanište u Srbiji ritskog jelena, autohtone vrste i divlje svinje. Od ostalih životinja treba istaći srnu, lisicu, divlju mačku, kunu belicu, kunu zlaticu, lasicu, a ponekad se može videti i vidra, zaštićena retka vrsta u Srbiji.

 

Ovo područje poznato je lovištima “Kozara” i “Apatinski rit”, odnosno po uzgoju visoke lovne divljači visoke trofejne vrednosti (ritski jelen, srneća divljač, divlja svinja). Treba izdvojiti trofej jelena sa ovih prostora od 248,55 poena, koji je punih 25 godina vladao svetskim izložbama lovačkih trofeja jelenske divljači.

 

Uz blizinu reke Dunav i gradova Sombora i Apatina, Gornje Podunavlje svojim prirodnim i estetskim vrednostima, mogućnostima za lov, ribolov i drugim sportsko-rekreativnim aktivnostima na vodi pruža mogućnost za razvoj sportsko-rekreativnog, izletničkog, ekološkog i drugih vidova održivog turizma.