Crkva Svetog Petra i Pavla

Župa Bački Monoštor osnovana je godine 1722. Matice se vode već 1718. g. Prema vizitaciji iz godine 1737 stara crkva je zidana. Ima toranj, dva zvona, posvećena je sv. Petru i Pavlu. Ima tri oltara: glavni-sv. Petra i Pavla, zatim Blažene Djevice Marije i sv. Antuna. Groblje je bilo u ulici Vladimira Nazora kod Čatalinčevog križa. Prvi župnik je Augustin Benković franjevac.

 

Ova sadašnja crkva je građena 1752. godine, a produžena i povišena 1806. godine. Posvećena je sv. Petru i Pavlu. Ima zvonik sa dva zvona. Ima pet oltara: Veliki, sv. Križa, Gospin, sv. Antuna i sv. Martina. Pokrivena je sa šindrom. Orgulja nema, a ni grobnice pod crkvom. Od 1765. godine ima potpun oprost na dan sv. Petra i Pavla. Ponovo je obnovljena i maljana 1887. godine. Klupe su kupljene 1900. godine. Kupljena su još dva zvona.

 

Kalvarija je sagrađena 1890 godine. Nju je podigao Nagy Bela, župnik, a postaje je sagradio narod, društva i pojedinci. Godine 1907. sagradio je kapelu na čast sv. Adalbertu u gotskom slogu.

 

Orgulje su nabavljene oko 1800-te godine po svoj prilici, pošto je crkva proširena i povišena. Na mestu kalvarije je bila stara sa drvenim križevima. Na groblju je jedan kameni križ, koga je podigla jedna nemačka obitelj. Također su dve kapelice čiji je početak nepoznat. Spominje se jedan kameni križ kraj kapele uz grobnicu porodice Turkalj, koga su štovali kao čudotvornog od “kostobolje”.

 

Pred crkvom je podigao križ Lojza Karajkov 1828. godine, a na križanju ulice Maršala Tita i Vladimira Nazora podignut je kip Presvetog Trojstva. Podigla ga je Magdalena Antreder godine 1859., a taj kip je posle II svetskog rata prenešen pred crkvu.

 

Maljanje crkve

Za župnikovanja Marka Kovačeva, unutrašnjost crkve je bila vrlo loša. Sva je bila zadimljena, jer se osvetljavala petrolejejkama. Bili su i veliki lusteri sa svećama koje su se palile u svečane zgode i to je vrlo dimilo. Na predlog župnika crkva je obnovljena iznutra. Radove je izvodilo preduzeće “Boja” pod vođstvom majstora Kiš Lajoša. Gornji deo je završen 1961. godine sa slikama. A donji deo je ostao zbog pomanjkivanja novca, a i zbog novih planova. Radovi su nastavljeni 1964 godine za župnikovanja velečasnog Mihovila Zolareka. Zbog velike vlage i manjka izolacije postavljena je dalje od zida beton sa granitom i sa zračnim rupama u visini od 150 cm. Obojen je donji deo crkve i sve u crkvi je obojeno i pozlaćeno.

 

Godine 1980. nabavile su se veće orgulje. Stare datiraju još 1600. koje su bile premalene su za crkvu u Monoštoru. Preuzvišeni Ordinarij predložio je orgulje iz Gajdobre. Prenešene su na mobe, a postavljao ih je brat Gabrijel dominikanac. Dotadašnje monoštorske su prenešene u crkvu „Isusova uskrsnuća“ u Subotici.


Izvor: vlč. Goran Vilov

U neposrednoj blizini puta Bački Monoštor – Sombor nalazi se svetilište Vodica. Ono se redovno posećuje za vreme svetaca „Velika Gospa“ i „Mala Gospa“, kada se ovde okuplja mnoštvo vernika. Ranije su hodočasnici ovde dolazili pešice ili zaprežnim kolima. Postoje svedočanstva o ukazanjima Gospe na ovome mestu. Na Vodici se nalaze tri kapelice koje su podigli pojedinci iz Bačkog Monoštora, kao i bunar sa vodom za koju se veruje da je čudotvorna.